[АУДИО] Стъблото на растенията като фиброоптичен кабел

Текста чете: Маргарита Георгиева

Стъблото на растенията като фиброоптичен кабел


Европейска нощ на учените 2022 г.: