[АУДИО] Проф. Стати Статев, говори за проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

От този линк – https://youtu.be/OpklR4uvEXc ще намерите видеото за проекта „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Проектът № BG05M2OP001-1.002-0002 – „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД) е на стойност над 13,3 млн. лв., от които над 11 млн. лв. европейско и 2 млн. лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е от март 2018 г. до декември 2023 г. Проекта се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Водеща организация е Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), а партньори по проекта са Технически университет – Габрово, Икономически университет – Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН. Сред асоциираните партньори е Universidade Nova de Lisboa /Faculdade de Ciencieas e Tecnologia/ („УНИНОВА” Лисабон, Факултет по наука и технологии).

Повече: https://nauka.bg/unss-vodeshta-organi…

Тази рубрика се осъществява със съдействието на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.


РЕКЛАМА:

***