[АУДИО] Гробище за империи. Централна Евразия в политиката на Великите (1500 – 2012 г.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Статия: Гробище за империи. Централна Евразия в политиката на Великите (1500 – 2012 г.)
Автор: Александър Леонардо Стоянов
Изпълнител: Любомира Иванова Петрова

Статията е от брой 46 на „Българска наука“, прочети текста тук – PDF