Астрономия – Общи сведения

Светлинна година = разстоянието което изминава светлината за една година
приблизително равно на 9,5 млн млн километра.
светлината се движи с 300 000 км/сек.

Галактики = звездни групи обединени в образования наречени галактики 😉

Слънчевата система:
Слънцето:То е звезда,представляваща голямо кълбо от горещи газове.Привлича всичко намиращо се в обсег от 6000 млн км от него.

Структура:
Ядро:Диаметърът му е 27 пъти по-голям от този на земята.Температурата му е над 15 млн градуса.
Зона на лъчисто пренасяне: Енергията в ядрото се пренася през тази зона от лъчението.
Зона на циркулация: Тук енергията се пренася от нагорещените газове до повърхността,там се охлаждат и се връщат обартно надолу където отново се награвят.
Фотосферата:това е слънчевата повърхност.
Корона:това е външната част на слънчевата атмосфера.

Меркурий: Меркурий е най-близката до слънцето планета.Диаметърът му е 4878км.
1меркурианска година=88 земни дни.
Дневната температура достига 427 градуса по Целзий.
Може да се наблюдава след залез или преди изгрев на слънцето .Търси се ниско над хоризонта.Прилича на бяла звезда.


РЕКЛАМА:

***

Венера: Венера е голяма колкото Земята.Върти се в посока противоположна на посоката на Земята.Денонощието там е по дълго отколкото годината ;).
Атмосферата там е много плътна:съставена е от въглероден диоксид и има облаци от сяра.
След слънцето и луната тя е най-яркото тяло на небето.Нарича се още Зорница(преди зазоряване) и Вечерница(след залез).

Земя: Земята прави една обиколка около слънцето за 365 дни.
Строеж:
Вътрешно ядро:твърдо е и съдържа главно желязо.
Външно ядро:Течен слой,намиращ се в непрестанно движение.
Мантия:Полувтечнен слой.Сдържа 67% от земната маса.
Кора: Образувана е от скална маса и максималната и дебелина достига 50км.

Строеж на Атмосфера:
Тропосфера: В нея се формира метерологичното време.Съдържа голям процент от въздушните пари и атмосферния въздух.
Стратосфера: Тук се намира озоновият слой.Бедно количество на атмосферен въздух и въздушни пари.
Мезосфера:Попадналите в този слой космически образования изгарят и немогат да достигнат повърхността на земята.
Термосфера: Тук възникват полярните сияния.
Екзосфера: Няма газове

Марс: Нужни са на Марс 687 земни дни за да направи една обиколка около Слънцето.Диаметърът му е 2 пъти по малък от този на Земята.
Марс има две луни: Фобос и Деймос-тъмни прашни и с неправилна форма.
На Марс има дълбоки канали които може би преди много много време са били пълни с вода и може би е съществувал живот там.

Юпитер: Най-голямата планета в слънчевата система.Тя е наричана газов гигант защото е образувна предимно от газове.Поради огромните си размери упражнява силно гравитазионно притегляне към всичко което е в близост до него.
Космически сонди изпращани до Юпитер:
„Пайъниър-10“-изпратена от САЩ през 1972г.заснема много фотографии на облаците на Юпитер.
„Вояджър“-установява през 1979г че юпитер притежава три много тънки пръстена.
„Галилей“-С нейна помощ е установено че ветровете на Юпитер са по-силни от тези на всички земни ветрове.

Сатурн: Извършва една обиколка около слънцето за 29 земни години.Тя е вотрата по големина планета.
тя също е газов гигант,изграден главно от водород,също и хелий затова тя е сравнително лека.Завърта се около оста си много бързо-10 часа.

Уран: Необходими са и 84 земни години за една обиколка около слънцето.Уран се върти странично.При нито една друга планета го няма това.Смта се че тов ае причнинено от сблъсък преди милиони години с друго небесно тяло с големината на планета.Атмосферата му съдържа главно водород,известно количество хелий и други газове.Изглежда синьо зелена защото хелийят е разположен в горната част на атмосферата..Прави едно завъртане около оста си за 18 часа.

Нептун: Неоходими са му близо 165 земни години за една обиколка около Слънцето.Открити са няколко тъмни петна, най-голямото от тях е с размери като тези на земята. Вероятно представлява буря. Нептун е син поради газа метан в неговата атмосфера.

Плутон: Прави една обиклка около Слънцето за 249 земни години.Орбитата на Плутон е наклонена спрямо останалите и затова за около 20 години тя се намира по близо до Слънцето отколкото Нептун.Повърхността на Плутон представлява замръзнал метан и азот.


Европейска нощ на учените 2022 г.: