Аспирационна липектомия в комбинация със субареоларна жлезна резекция при пациенти с гинекомастия

1.jpg

 Аспирационна липектомия в комбинация със субареоларна жлезна резекция при пациенти с гинекомастия

Д-р Владимир Василев ДМ, Д-р Христо Лозанов ДМ

 Ключви думи – гинекомастия

  Резюме

 Гинекомастията е заболяване което все по често се среща при млади пациенти, поради  модното увлечение по фитнес упражнения  съчетани с честият прием на анаболни стероиди, както и един не малък процент затлъстяване в ранна предпубертетна и пубертетна възраст . Това наложи промяна в планирането на оперативното лечение. На оперативно лечение подлежат пациенти с изразена гинекомастия, която не се повлиява от лечението на основното заболяване както и случаите с общо затлъстяване , т. нар. псевдогинекомастия. Нашият опит показва, че прилагането на аспирационна липектомия в комбинация със субареоларно премахване на жлезният паренхим позволява бързо, ефективно и  относително безкръвно намаляване на обема на гърдата ,  с постигане на много добри естетични резултати.


РЕКЛАМА:

***

 Хирургична техника. Съществуват различни мнения за обема на   и вида на оперативната техника които варират от оперативна екстирпация на мастната тъкан и разрастналата се жлеза до  изцяло извършване на липоаспирация и аспирация на жлезата чрез използването остри канюли и комбиниран метод съчетаващ  липосукция на мастна тъкан с предхождащо или последващо екстирпиране на разрастнарлата се мастна тъкан. Ние прилагаме  комбинираният метод. Пациентите се оперират под обща анестезия като  първо се извършва тумесцентна липосукция на 2 те гърди чиито обем зависи от натрупването на мастна тъкан с последваща ексцизия на субареоларна екстирпация на разрасналата се жлеза с парареоларен достъп.

 Материал и метод

Сравняваме 2 случая:

 1 – ви случай:  Пациент на 18 г. възраст с 3 та степен  затлъстяване, при който се приложи едноетапно липосукция и премахване на жлезният паренхим чрез параареоларен достъп. Поради младата възраст на пациента която обуславя добра еластичност на кожата не се наложи последваща операция за отстраняване на кожният излишък . Следоперативно не се наблюдаваха усложнения и се постигна един добър естетичен резултат .

 2-ри случай: Пациент на 22 г възраст , при който приложихме  само конвенционалния  метод, с параареларен достъп екстирпация на подлежащата жлезна тъкан и пара и субжлезната мастна тъкан. Въпреки щателната хемостаза и поставянето на аспирационен дренаж наблюдавахме по продължително следоперативно кървене и неравности на гръдният контур въпреки което отчетохме добър естетичен резултат.

 
 1.jpg

1.2.jpg

Коментар

При използването на 2 те оперативни техники приложени и при други случаи забелязахме следоперативни усложнения по-често проявени при оперативната техника на конвенционална ексцизия.

При комбинираният метод на хирургично  лечение отчетохме по- добър гръден контур и по малък процент на следоперативно кървене. При предварителната липосукция на субмамарната мастна тъкан имаме по-добро представяне на обема на разрастналата се жлезна тъкан и прецизиране на обема на жлезна ексцизия, което предотвратява следоперативното хлътване на ареолата. Ние считаме тумесцентната липосукция с последваща субареоларна ексцизия на разрастналата се жлезна тъкан чрез параареоларен достъп за метод на избор при хирургичното лечение на пациенти с гинекомастия.

 

 КНИГОПИС

 1. Davanco RA, Sabino Neto M, Garcia EB, et al. Quality of life in the surgical treatment of gynecomastia.

Aesthetic Ptast Surg. Oct 25 2008;[Medline].

 2. Ridha H, Colville RJ, Vesely MJ. How happy are patients with their gynaecomastia reduction surgery?. J

Piast Reconstr Aesthet Surg. Aug 28 2008;[Medline].

 

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: