Ас. д-р Ралица Чимширова от ЦК „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Ралица Чимширова е асистент в Лаборатория Химия на природните вещества в Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН и е изследовател в Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  Завършила е Химикотехнологичен и металургичен университет със специалност Индустриална химия на френски език, в същия университет придобива и докторска степен по специалност „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология”. Понастоящем работи в областта „Химия на природните вещества”.
В свободното си време Р. Чимширова обича да кара скейтборд.

Роля в проекта

В рамките на центъра за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ тя извършва анализ на природни продукти чрез газова хроматография -масспектрометрия. В момента се занимава с изследване на химичния състав на прополис от различни географски райони. Това е важно от гледна точка на неговата терапевтична ефикасност и безопасност, тъй като прополисът се използва под формата на тинктура, мехлеми и се влага в редица козметични продукти.

Интересен факт


РЕКЛАМА:

***

Освен с цел терапевтична ефикасност и безопасност, изследването на природните продукти, е предпоставка за намиране и на нови биологично активни вещества..

Ползи за обществото

Изследванията в център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ изграден по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“  са начин за разкриване на биологично активния потенциал на растенията и подходa за по-пълноценното им използване и оползотворяване. 

Очаквания за бъдещето

Разработване на иновативни продукти на основата на детайлно охарактеризирани екстракти и фракции от лечебни растения и прополис. Д-р Чимширова вярва, че природата ни дава всичко, от което имаме нужда, но е важно да знаем как да го използваме по правилен начин.

 

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: