Ас. д-р инж. Ася Даскалова от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Ася Даскалова е на 30 години, по професия е инженер химик, работи в Института по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН и е изследовател в Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ ‘Clean&Circle’ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Завършила е специалност химично инженерство с преподаване на немски език в Химикотехнологичния и металургичен университет в София. Впоследствие това ѝ дава възможност да направи магистърската си работа в Техническия университет в Берлин на тема Пречистване на отпадъчни води с анаеробни мембранни биореактори.

В свободното си време обича да пътува, да ходи в планината на преходи и да кара велосипед.

Настояща работа

Понастоящем в центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ ‘Clean&Circle’ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ работи в екипа на проф. Долашка основно в две направления – едното включва изолирането и анализирането на биоактивни компоненти – природни вещества, а другото – пречистване на отпадъчни води и техният анализ. Те създават методи за пречистване на отпадъчни води, използвайки апарат за високоефективна течна хроматография.


РЕКЛАМА:

***

Роля в проекта

В центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ ‘Clean&Circle’  тя се занимава с пречистването и анализа на отпадни води от биопроизводството. В момента работи върху изследването на минерални води от водоизточници около Велинград, техният анализ и установяването на техните полезни качества.

Интересен факт

Още от древни времена хората са използвали минералните води с лечебна цел, най-вече за лечение на дерматологични здравословни проблеми. Това провокира и съвременното им научно изследване от института, конкретно край Велинград, с което да се потвърдят предходни анализи, да се актуализират такива и те да бъдат вложени впоследствие в продукти за медицината.

Приложение

Идеята на екипа е да разработи продукти, не само на базата на минералните води, но и на други вещества от природни източници, като например екстракти от растения и да ги комбинира с тях. И тези продукти да могат да се прилагат при лечението на различни дерматологични проблеми, псориазис, акне и др.;  Друга една разработка на екипа е продукт, който да се използва за лечение на трудно зарастващи рани.

Очаквания за бъдещето

Екипът на центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ ‘Clean&Circle’ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ вече има опит в създаването и внедряването на подобни продукти и прогнозите са, че в съвсем скоро време ще има такъв продукт на пазара, с който хората ще могат да решават дерматологичните си здравословни проблеми. 

 

 

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: