В арт училищата на бъдещето все повече ще навлизат технологиите