Античният театър в град Пловдив

Автор: Н. Фогел
Античният театър на Филипополис е сред най-добре запазените антични театри в света.

Зрителните места на театъра са ориентирани на юг – към античния град в низината и планината Родопи. Планът на  театъра е полукръг с външен диаметър 82 метра.

Откритото зрително пространство – кавея, включва 28 концентрични реда мраморни седалки. Те са разделени от пътека – диазома – на два ранга. Във височина двата ранга са пресичани от тесни радиални стълби, които разделят кавеята на трапецовидни сектори – керкиди. Зрителните места обграждат
сцената – орестра, която е с форма на подкова и диаметър 26, 64 метра.

ЦЯЛАТА СТАТИЯ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В “ДОПЪЛНЕНИЯ” БРОЙ НА БЪЛГАРСКА НАУКА БРОЙ 98


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: