Антарктида е изгубила около три трилиона тона лед за последните 25 години

Ледът на Антарктида се топи все по-бързо. Сателитните снимки показват, че “белият континент“ губи около 200 милиарда тона лед за година. Процесът на топене покачва нивото на Световния океан с 0.6 милиметра годишно, което е три пъти по-бързо в сравнение с данните, измерени през 2012 година. Според резултатите от последните изследвания, публикувани през юни в сп. Nature, правителствата трябва да обърнат сериозно внимание на този проблем и да предприемат спешни мерки за безопасността на населението в страни, разположени на малка надморска височина.

Проучванията показват, че Западна Антарктида е по-силно засегната, а причината за това е затоплянето на океанската вода. “Не можем да определим кога точно е започнал процесът на топене. Но едно е сигурно – в момента на Антарктида е твърде топло“, казва професор Андрю Шефърд (Andrew Shepherd), ръководител на IMBIE – проект, изследващ скоростта и количеството на топене на ледовете. Целта на IMBIE е да събере подробна информация за случващото се с ледената покривка на Антарктида.

“По-топло е с половин градус по Целзий. Това е много повече, отколкото континентът може да понесе. Ледът на Антарктида се топи с около 5 метра годишно, което повишава нивото на Световния океан“, добавя проф. Шефърд.

Състоянието на Антарктида се следи чрез сателитни снимки още от 1990 година, като количеството разтопен лед се определя според височината на ледените блокове и скоростта им на придвижване към океана. Сателитните измервания дават информация и за масата на разтопения лед, спрямо силата на гравитационното привличане на падащите във водата ледени блокове.


РЕКЛАМА:

***

Три различни области на Антарктида са засегнати от топенето на ледовете. В периода от 1992 до 2017 година, годишната загубата на лед в западната част на континента се е повишила от 53 на 159 милиарда тона. Количество разтопен лед на Антарктическия полуостров – най-северната част на континента, доближаваща се до Южна Америка, се е повишило до 33 милиарда тона за година. Най-вероятната причина за това е нарушената стабилност на ледената покривка в резултат на топенето. Пропадането в океана на големи ледени блокове от предната част на глетчерите позволява на ледените маси, разположени в по-задната им част, да се придвижват по-бързо. Източна Антарктида е почти незасегната, защото няма пряк контакт с океанската вода и процесите на топене се различават от тези, характерни за другите области на континента. За съжаление, данните от IMBIE показват, че източната част на Антарктида не може да балансира случващото се в останалите региони.

От 1992 година досега, Антарктида е изгубила около 2.7 трилиона лед, което е довело до повишаване в нивото на Световния океан с повече от 7.5 мм. “Преди смятахме, че топенето на ледената покривка на Гренландия има основна роля за покачване на нивото на океаните. Но последните изследвания на Imbie определят топенето на леда на Антарктида като водещ фактор“, казва проф. Шепърд.

В последния брой на сп. Nature са публикувани няколко проучвания върху състоянието на Антарктида и как топенето на ледовете оказва влияние върху все по-затоплящата се планета. Научен екип от Германия и САЩ изследва процеса на изостатично пренареждане – повдигане на земните маси, поради намаленото напрежение от топенето на ледената покривка. Данните показват, че изостатичното пренареждане може да противодейства на загубата на лед – издигането на земните пластове повдига и предните части на глетчерите, като ги предпазва от пряк контакт с океанската вода.

“Този процес е като да използвате спирачката на колелото“, казва д-р Пипа Уайтхаус (Pippa Whitehouse) от университета в Дърам. “Изостатичното пренареждане води до триене между земните и ледените пластове, което забавя придвижването на леда към океана. Предполагаме, че изостатичното пренареждане ще забави топенето на ледовете. Но този процес не се осъществява достатъчно бързо, за да спре последствията от глобалното затопляне.“

С помощта на Imbie e създадена компютърна симулация, според която нивото на Световния океан ще се повиши с около 60 сантиметра до 2100 година. “Ще бъдат засегнати не само страните, разположени по дължина на бреговата ивица. Природните бедствия, като бури и наводнения, ще стават все по-чести и по-силни“, добавя д-р Уайтхаус.

Публикации

  1. The IMBIE team. Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017. 2018 Jun;558(7709):219-222. doi: 10.1038/s41586-018-0179-y. Epub 2018 Jun 13.
  2. Shepherd A, Fricker HA, Farrell SL. Trends and connections across the Antarctic cryosphere. 2018 Jun;558(7709):223-232. doi: 10.1038/s41586-018-0171-6. Epub 2018 Jun 13.

 

Превод: Гинка Николова

Източник: BBC


Европейска нощ на учените 2022 г.: