Алтернативна система за активна защита

http://image.nauka.bg/tech/war/tank/05_active%20defence%20methods.jpgБезусловно необходимостта да се осигури защита на машините на различни платформи стимулира интерес към системата за защита на леки машини производство на фирмата Rheinmetall, която на изложбата IDEX-2007 в Абу-Даби бе показана извън демонстрационните зали.

На изложбата системата бе демонстрирана на лекия автомобил Opel Omega, което трябваше да подчертае нейните неголеми размери и малко тегло. На рисунка системата е показана като поставена на тавана на леко бронираната машина Gavial.
Тази система за защита се явява пасивна, защото от един или два блока се произвеждат изстрели с димна завеса или разни видове капани. Димната завеса обхваща зона с ширина 27м и дълбочина 3 м като димните гранати се взривяват на 32 м от самата машина.Тази система се предлага за монтиране на различни типове машини, започвайки с разузнавателните машини Wiesel, санитарни машини, БМП и даже на тежкотоварни машини като 15 тонния камион MAN или мостопоставачи.
Благодарение бързодействието си системата осигурява димна завеса само след 0,4-0,8 секунди след като димните гранатите бъдат изстреляни, като димът се задържа около 25 секунди. Ефективна защита се осигурява във видимия, лазерния и инфрачервения диапазон на светлината. Системата има тегло 25 кг в незаредено състояние и се отличава с малкия си откат, като използва двойно действащ заряд.


Европейска нощ на учените 2022 г.: