Търсене
Close this search box.

Актуална статистика за участието на България в рамкова програма „Хоризонт 2020“

Към настоящият момент 234 български организации участват в 504 проектни консорциума по РП „Хоризонт 2020“, като чистото финансиране, което са успели да привлекат е малко над 76,5 млн. евро. Това отрежда на България 24-то място от 28 европейски страни, като след нас остават Литва, Латвия, Хърватска и Малта.

 

Справка в платформата ЕКОРДА показва, че организациите участващи в РП „Хоризонт 2020“ се групират в 5 основни групи[1]:

  • REC – Research Organisations;
  • HES – Higher or Secondary Education Establishments;
  • PUB – Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments);
  • PRC – Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments);
  • OTH – Others

 

ПРОЦЕНТ НА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ СРЕДСТА ПО ВИД ОРГАНИЗАЦИЯ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ

REC ~ 43 %
HES ~ 15,5 %
PUB ~ 9 %
PRC ~ 27 %
OTH ~ 5,5 %

 

Интересното в случая е, че в процентно отношение българският бизнес носи приблизително 27 % от всички привлечени у нас средства по РП „Хоризонт 2020“.

Разбира се водеща си остава ролята на българските научни организации (Институти на БАН, ССА и НПО регистрирани в регистъра с научна дейност) и на българските висши училища (държавни и частни ВУ), които генерират близо 60 % от всички привлечени средства по РП „Хоризонт 2020“ у нас.

 

ТОП 5 БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРИВЛЕКЛИ НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ПО РП „Х 2020“

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАД ТИП ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНИ КОНСОРЦИУМИ
СУ „Св. Климент Охридски“

 

София HES 23
ОНТОТЕКСТ АД

 

София PRC 9
Технически университет

 

София HES 7
Пенсофт ЕООД

 

София PRC 10
Столична община

 

София PUB 3

 

 

ТОП 5 БГ НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 ПРИВЛЕКЛИ НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ПО РП „ХОРИЗОНТ 2020“

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАД УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНИ КОНСОРЦИУМИ
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ София 9
Институт по механика – БАН София 5
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН София 5
Център за изследване на демокрацията София 5
Институт по ИКТ – БАН

 

София 8

 

ТОП 5 БГ ВИСШИ УЧИЛИЩА

 ПРИВЛЕКЛИ НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ПО РП „ХОРИЗОНТ 2020“

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАД УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНИ КОНСОРЦИУМИ
СУ „Св. Климент Охридски“

 

София 23
Технически университет

 

София 7
ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

Благоевград 3
Технически университет

 

Варна 2
ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Пловдив 5

 

Данните от платформата ЕКОРДА показват, че едва 19 от общо 37 държавни висши училища изпълняват проекти по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Към тях следва да добавим и още 2 частни ВУ (Нов български университет; и Висшето училище по мениджмънт), които също изпълняват проекти по Рамковата програма. Или ако трябва да обобщим – едва 21 от общо 51 български ВУ успяват да се включат в проектни консорциуми по РП „Хоризонт 2020“.

 

ТОП 5 БГ ПУБЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 ПРИВЛЕКЛИ НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ПО РП „ХОРИЗОНТ 2020“

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАД УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНИ КОНСОРЦИУМИ
Столична община

 

София 3
Фонд „Научни изследвания“

 

София 9
Община Русе

 

Русе 1
Община Бургас

 

Бургас 2
Национална служба за съвети в земеделието – МЗХГ

 

София 2

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАД УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНИ КОНСОРЦИУМИ
Онтотекст АД

 

София 9
Пенсофт ЕООД

 

София 10
Ендуросат АД София 2
ИДЕА Консулт ООД

 

София 6
Скейл Фокус АД

 

София 2

 

ТОП 5 БГ ФИРМИ

ПРИВЛЕКЛИ НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ПО РП „ХОРИЗОНТ 2020“

 

ТОП 5 БГ ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ПО РП „ХОРИЗОНТ 2020“ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАД УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНИ КОНСОРЦИУМИ
Асоциация на родопски общини

 

Смолян 1
Клъстер „Зелена Синергия“

 

Пловдив 1
Фондация „Обсерватория по икономика на културата“

 

София 1
Национална асоциация по биомаса

 

Пловдив 3
Фондация ГИС-Трансфер център

 

София 6

 

Получените данни сами по себе си носят много информация, която следва да бъде подложена на детайлен анализ с цел набелязване на конкретни управленски решения водещи до повишаване на българското участие в контекста на цялостната реализация на Рамковата програма.

Ако трябва да откроим топ 3 направления на РП „Хоризонт 2020“, по които България е привлякла най-много средства, към настоящият момент това са:

  1. Сигурна, чиста и ефективна енергия –  13,590 млн. евро;
  2. ИКТ –  7,164 млн. евро;
  3. Мария Склодовска-Кюри – 6,136 млн. евро

[1] https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/PbZJnb/state/analysis

 


-50% на Абонамента (Годишен и Вечен) | Най-голямото намаление на БГ Наука за 2024 г.***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.