Акад. Ячко Иванов – един от доайените на българската наука


Реклама:

Безплатен курс „Комуникация на науката“***

Да доживееш 85 години е истинско предизвикателство! Особено в напрегнатия живот, който водим днес. На какво се дължи тази виталност на учения? Ако го попитате и той не би могъл да ви даде еднозначен отговор. Сигурно ще каже – ген. Това обаче едва ли ще бъде точният отговор, ако към този наистина съществен фактор не се вземат предвид още и някои други. Сред тях на първо място се нарежда всеизвестният му работохолизъм. Всъщност, работата е тази, която непрекъснато го е зареждала и зарежда с енергия, за да може да откликва на различните предизвикателства. Целият си съзнателен живот е посветил в служба на науката.

За постиженията, които той е достигнал в своята специалност – реологията, думата имат специалистите в тази област. Ние бихме желали да обърнем внимание на една друга страна от неговата дейност, която мислим, че не трябва да бъде отмината без внимание.

За разлика от мнозина свои събратя, акад. Я. Иванов рядко е имал периоди в своя живот, през които да се занимава само с кабинетна дейност. През повечето време, откакто е стъпил на попрището на науката, непрекъснато е ангажиран и с твърде разнообразна обществена и административна дейност. Дълги години като един от научните секретари на БАН, взема дейно участие в живота и дейността на ръководството на Академията. През последните години ще го видим ръководител на Издателството на БАН, което след настъпилите събития у нас в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век бе изпаднало в сериозна криза главно поради финансови причини. То трябваше да бъде преустроено на нови релси, наложени от преминаването на страната от дирижирана икономика към пазарно стопанство. Както обаче се казва в такива случаи: всяко зло за добро! Новата ситуация става причина под ръководството на акад. Я. Иванов Академичното издателство да се насочи към издаване на стойностни заглавия, които да привличат внимание на по-широк брой специалисти не само у нас, но и в чужбина. Като директор на Издателството акад. Я. Иванов положи усилия академичните издания да достигат своевременно до читателите не само в столицата, но и извън нея. Негово дело е поддържането не само на Академичната книжарница в Централната сграда на БАН, но откриването на такава и в Пловдив.

След като се разделя с Издателството на БАН, акад. Я. Иванов съсредоточава вниманието си върху «Списание на БАН», където е главен редактор от 1994 г. Списанието има голяма история зад гърба си и се ползва с голям авторитет сред научната общност у нас и в чужбина. И на този пост той остава верен на своя принцип – да не стои със скръстени ръце – да очаква автори от различните институти на БАН да му предлагат свои трудове, но и сам да търси и привлича такива. Благодарение на тази му дейност, списанието не само излиза ритмично, но и помества статии, отразяващи последните достижения на българската наука.


Разбери повече за БГ Наука:

***

През 2007 година възстановява списание „Series of Biomechanics“, където е и гл. редактор – в памет на неговия създател акад. Георги Бранков и на продължилия след него до смъртта си проф. Ю. Тошев.

Също не можем да подминем и създадената и финансирана от него ежегодна национална награда „Най – добър млад механик“. Тази година за 7 пореден път тя бе връчена на «13-ти Национален конгрес по теоретична и приложна механика», който се състоя 6-10 септември. Носители на наградата до сега са млади механици от БАН, ТУ-София и ВСУ „Л. Каравелов“.

85 години не са предел за човешката дейност. Това го казва един от нашите видни учени от близкото минало – акад. Михаил Арнаудов, който има щастието да доживее до 100 години. Когато достига до тази патриаршеска възраст една журналистка взема интервю от него. Наред с другите въпроси, които му задава е и този: как се чувства на върха на столетието. Без да се замисля много, той ѝ отговаря по арнаудовски: добре се чувствам, но защо не съм на 85 години, че да си попиша още. Така че и пред акад. Я. Иванов има още не малък простор от време, през което той да продължи да твори и да съдейства за развитието на българската наука.


Реклама:

сп. "Българска Наука", брой 168 (Този брой е безплатен)***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.