Африканските човекоподобни маймуни ще претърпят огромна загуба на територии през следващите 30 години

Ново проучване предсказва масово намаляване на териториите на африканските човекоподобни маймуни- горили, шимпанзета и маймуни бонобo- заради влиянието на глобалното затопляне, промени в земеползването и увеличаване на човешкото население.

Ново проучване, публикувано в списанието Diversity and Distributions, предсказва масово намаляване на териториите на африканските човекоподобни маймуни – горили, шимпанзета и маймуни бонобo – заради влиянието на глобалното затопляне, промени в земеползването и увеличаване на човешкото население.

За своя анализ авторите събират информация за разпространението на  африканските човекоподобни маймуни oт базата данни IUCN SSC A.P.E.S. Това е виртуално хранилище, което включва забележително количество информация за състоянието на популациите, заплахите и опазването на няколкостотин места, събирана в продължение на 20 години.

Първото по рода си проучване количествено определя какви могат да бъдат последиците от взаимното влияние на промените в климата, земеползването и увеличаването на човешката популация върху границите на разпространение на африканските човекоподобни маймуни през 2050 г. „Най-добрият сценарий“ предполага бавно намаляване на въглеродните емисии и въвеждане на подходящи мерки за смекчаване на негативните ефекти. „Най-лошият сценарий“ предвижда емисиите да продължат да се увеличават без регулация, а бизнесът да работи, както обикновено. 

При най-добрия сценарии авторите прогнозират, че човекоподобните маймуни ще загубят 85 процента от териториите си, от които 50 процента ще бъдат извън националните паркове и други защитени от законодателството зони. При най-лошия сценарий се предвижда загуба от 94 процента, от които 61 процента ще бъдат в райони, които не са защитени.


РЕКЛАМА:

***

Статията разглежда дали маймуните могат, или не могат да се разпръснат от мястото, където се намират в момента, както и най-добрия и най-лошия сценарий за всеки отделен случай. Например понастоящем планините са по-неподходящи от равнинните райони за някои видове маймуни. Промяната на климата обаче ще направи някои низини по-малко подходящи – по-топли, по-сухи, може би с по-малко храна, но планините в близост ще придобият характеристиките, които тези низини имат в момента. Ако маймуните са физически способни да се преместят от низините към планините, те могат да оцелеят и дори да увеличат обхвата си (в зависимост от вида и дали това е най-добрият или най-лошият сценарий). Възможно е обаче да не могат да се отдалечат (разпръснат) от низините в оставащото време между днес и 2050 г.

Йоана Карвальо (Joana Carvalho), постдокторант към Faculty of Science, Liverpool John Moores University, водещ автор на проучването казва: „Чрез интегриране на бъдещите промени в климата, земеползването и човешката популация, това проучване дава сериозни доказателства за синергичните взаимодействия между ключовите глобални двигатели, ограничаващи разпространението на африканските човекоподобни маймуни.“

Карвальо добавя: „Важно е, че масови загуби на теритоии се очакват извън защитените зони, което отразява недостатъка от защитени места в сегашната мрежа на Африка, за да се запазят подходящи местообитания за маймуните и ефективното свързване на популациите.“

Фиона Мейзелс (Fiona Maisels) от Wildlife Conservation Society (WCS) и съавтор на проучването заявява: „Тъй като изменението на климата принуждава различните видове растителност да се изместят по-нагоре, това означава, че всички животни, не само маймуните, които зависят от определени типове местообитания, ще бъдат принудени да се преместят нагоре заедно с растителността или да изчезнат на местно ниво. И когато хълмовете са ниски, много видове, големи и малки, няма да могат да се изкачат по-високо, отколкото позволява земята, а огромен брой животни и растения просто ще изчезнат.”

Авторите твърдят, че ефективните стратегии за опазване изискват внимателно планиране за всеки вид, като се вземат под внимание както съществуващите, така и вече новопредложени защитени територии. Създаването и управлението на тези територии може да бъде реализирано, благодарение на модели, които характеризират местообитанията като подходящи. Освен това усилията за поддържане на връзка между местообитанията, за които се прогнозира, че са подходящи в бъдеще, ще бъдат от решаващо значение за оцеляването на африканските маймуни. Природозащитниците трябва спешно да интегрират планирането за земеползването и мерките за смекчаване и адаптиране към изменението на климата в правителствената политика на страните, където са разпространени маймуните.

Проучването подчертава необходимостта от спешни действия за борба, както със загубата на биологично разнообразие, така и с изменението на климата, ако искаме човекоподобните маймуни да продължат да съществуват и в бъдеще. Правителствата трябва да защитават и съхраняват местообитанията на тези същества. Кабинетите, които ще присъстват на предстоящата Конвенция за биологичното разнообразие (Convention on Biological Diveristy (CoP 15)) през септември и на Конференцията на ООН за изменението на климата (UN Climate Change) през ноември, трябва да поемат сериозен ангажимент за защита и опазване на маймуните и техните местообитания, и борба с изменението на климата.

Резултатите от изследването потвърждават други скорошни проучвания, които показват, че популациите на африканските маймуни и техните местообитания намаляват драстично. Всички африкански маймуни са класифицирани или като застрашени (планински горили, бонобо, шимпанзета от Нигерия и Камерун, източни шимпанзета и централни шимпанзета), или критично застрашени (Cross River горили, горилата на Grauer, западни равнинни горили и западни шимпанзета) в Червения списък на IUCN на застрашените видове и всички се считат за водещи видове за опазване.

Hjalmar Kuehl, от iDiv в Лайпциг, Германия, и старши автор на изследването заявява: „Трябва да има световна отговорност да спрем намаляването на човекоподобните маймуни. Световното потребление на природни ресурси, извлечени от териториите на тези видове, е основна причина за намаляването им. Всички държави, които се възползват от тези ресурси, са отговорни да осигурят по-добро бъдеще на маймуните, техните местообитания и хората, живеещи в тях, като развиват по-устойчиви икономики.“

В проучването участват над 60 съавтори от академични, неакадемични  и правителствени организации включително Antwerp Zoo Society, Born Free Foundation, Chimbo Foundation, Conservation Society of Sierra Leone, Environment and Rural Development Foundation, Fauna & Flora International, Frankfurt Zoological Society, Jane Goodall Institute, Rio Tinto, Royal Society for the Protection of Birds, San Diego Zoo Wildlife Alliance, Sekakoh Organisation, Sierra Rutile Limited, Tacugama Chimpanzee Sanctuary, The Biodiversity Consultancy, West African Primate Conservation Action, Wild Chimpanzee Foundation, Wildlife Conservation Society (WCS) и World Wide Fund for Nature.

Източник:  sciencedaily.com
Превод: Анет Филипова

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: