Academia Mechanica с две интересни инициативи през 2020 г.

Academia Mechanica организира състезание за ученици на тема: „Теоретични и приложни разработки, свързани с механиката”. То ще се проведе на 25 април 2020 г. от 9:00 ч. на адрес: Институт по механика – БАН, ул. „Акад. Георги Бончев” , бл.4, зала 510.

За победителите в конкурсните изяви са подготвени предметни награди, както и право за изнасяне на лекция пред Институтския семинар на Института по механика – БАН. Техните преподаватели ще бъдат наградени с правото да поканят учени от Института за изнасяне на уроци и беседи в училището на победителите, както и с възможност за започване на докторантура в Института по механика – БАН.

Другото интересно събитие, което подготвят от Acаdemia Mechanica, е Лятна школа за ученици, учители и родители, която ще се проведе между 22 и 25 юни 2020 г.

Желаещите да участват в някоя от инициативите следва да се регистрират на e-mail на организатора, където могат да получат и допълнителна информация: vitanov@imbm.bas.bg или n.k.vitanov@gmail.com


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***