АББ връчва пълна стипендия за обучение на трима студенти от Технически университет

Snimka 1.jpg

Евгения Дингилска, Антон Лазарев и Виктор Георгиев са първите избрани български стипендианти по програмата на АББ – фондация „Юрген Дорман“.

Трима български студенти от Технически университет – София и неговия филиал в Пловдив получават пълна стипендия за обучение, осигурена от стипендиантската програма на АББ за инженерно образование – фондация „Юрген Дорман“.

Виктор Георгиев от факултета за френско обучение по Електроинженерство, специалност „Електроинженерство“, ТУ-София, Евгения Дингилска от факултет „Машиностроене и уредостроене“, специалност „Полиграфия“ и Антон Лазарев от факултет „Машиностроене и уредостроене“, специалност „Машиностроителна техника и технологии“, от филиала в Пловдив са избраните между общо 12 кандидати, достигнали до последния кръг на подбор.

Освен за обучението, стипендията осигурява средства за закупуване на компютър.

„България е една от 10-те държави, в които фондация „Юрген Дорман“ предоставя стипендии на студенти с много добри академични постижения, както и на такива, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могат да продължат образованието си“, коментира Павел Хронц, мениджър „Човешки рерсурси“ в АББ България. „В договора за стипендията няма клауза за задължителна работа в АББ след дипломирането“, подчертава още той.


РЕКЛАМА:

***

Тримата студенти бяха обявени на събитие по повод годишнината от откриването на втората производствена база на АББ в гр.Раковски от изпълнителния директор на компанията Екехард Нойрайтер и представители на учебното заведение – зам.-ректора по международна интеграция и връзки с обществеността на ТУ-София – проф. д-р. инж. Валери Младенов, както и проф. Галидия Спасова, декан на Факултет по електроника и автоматика, и проф. д-р инж. Пепо Йорданов, декан на Факултет по машиностроене и уредостроене от филиала в Пловдив.

АББ (www.abb.bg) функционира в България чрез една компания с централен офис в София, както и с офиси и клонове в пет локации. Производствените бази на АББ в страната се намират в гр. Петрич – за продукти ниско напрежение, в гр. Севлиево – за продукти високо напрежение, и в гр. Раковски – за продукти ниско и средно напрежение. Компанията разполага и със сервизен център за турбокомпресори в гр. Варна, както и с Общ център по счетоводство и човешки ресурси в гр. Раковски. АББ има повече от 2000 служители в България.

АББ (www.abb.com) е лидер в производството на технологии за енергетично и автоматизирано оборудване, които дават възможност на битови и промишлени клиенти да подобрят ефективността си, намалявайки вредното влияние върху околната среда. Групата АББ има свои компании в около 100 държави и разполага с над 140 000 служители.


Европейска нощ на учените 2022 г.: