6 години „Българска Наука“

Bg-Nauka-logo.jpg

Здравейте приятели,

изминаха едни доста дълги и трудни 6 години от както стартирахме сайта и списанието „Българска Наука“. Имахме много премеждия по пътя си, но винаги сме намирали подкрепа и сме продължавали…
http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/Bg-Nauka-logo.jpg
Тази година бе много активна и много нови неща се случиха за БГ Наука. Може би най-видимата част от нашата работи са новият изглед на сайта – http://science.icnhost.net/migrate и проекта „Почети ми“. Но освен тези два големи реализирани проекта ние участвахме в първият за България „Фестивал на науката“, за пореден път участвахме във „Фестивал на Българското Образование“.
Взехме участие в проект за „Преодоляване на нашите различия” в Ирландия.
Участвахме в „Лятна школа по българистика” в Момчиловци, организирана от Института за докторантски и постдокторански изследвания „Диалог Европа” при Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. В нея взеха участие 11 студенти от Центъра по българистика на Славянския университет в Баку – столицата на Азербайджан.
Взехме участие в „XXXIX Национална Конференция по Въпросите на обучението по Физика”, организирана от „Съюза на физиците в България”, също така бяхме поканени в национален семинар „Център за управление на сушата в югоизточна Европа: съвременен модел за мониторинг, оценка и влияние на засушаванията в България“, София 28 – 29 ноември 2011 г. на тема „Добри практики при популяризиране на проблематиката за засушаването в България“ – http://global-change…dconference.htm
През тази година организирахме три публични лекции съвместно със студентски съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, паралелно с това стартирахме сайта http://video.nauka.bg – където качвахме лекциите, които бяха заснети…

И още много малки и не толкова малки дейности, които ни правят това, което сме…

Беше една ползотворна година, в която създадохме много приятелства и привлякохме към идеята още съмишленици, с които работим заедно…

Всичко това е за вас – нашите читатели!


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: