54% от потребителите на уеб сайтове социални мрежи виждат своите приятели по-рядко, в сравнение с времето, когато такива сайтове не съществуÐ

Разширяването на услугите, предлагани от социалните мрежи променя начина, по който ние поддържаме връзка с близките си. 57% от потребителите им се чувстват по-свързани със своите роднини и приятели, а 56% заявяват, че чрез този вид сайтове по-лесно поддържат връзка с членовете на своите семейства в сравнение с по-рано, според изследване, проведено в САЩ.

Ако по-голямата част от интернет потребителите се чувстват все по-свързани с любимите си хора, тази връзка не е от полза за техните срещи офлайн – лице в лице. 54% от Интернет потребителите заявяват, че виждат своите приятели по-рядко, отколкото – преди. Интересното е, че тази тенденция е почти еднакво разпределена между различните групи, разделени по пол и възраст. 58% от потребителите на социалните мрежи споделят, че знаят какво се случва в живота на близките им, дори и без да контактуват с тях на живо.

Социалните мрежи са променили начин на общуване с любимите ни хора. 44% от интернет потребителите казват, че са започнали да предпочитат общуването с другите хора посредством интернет и по-конкретно – чрез социалните медии, а не – лице в лице. 23% от интернет потребителите казват, че предпочитат да общуват с приятелите си в социалните мрежи, а не – лице в лице, а други 19% са на същото мнение по отношение на другите членове от собственото им семейство.
Въпреки това, колкото повече връзката с даден човек е по-интимна,толкова по-малко социалните мрежи са предпочитани пред реалната среща с него.

Превел: Неделин Бояджиев
http://reyt.net/


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***