40 години Институт по механика, БАН

На 7 ноември 2017 г. Институтът по механика (ИМех) отбеляза своята 40-годишнина и 55 години от началото на организираните изследвания по механика в Българската академия на науките. Тържественото заседание откри директорът на института проф. Васил Кавърджиков. Бяха прочетени поздравителни адреси от директори на институти на БАН и ректори на университети. От името на Клъстер „Мехатроника и автоматизация“ и фирма „Спесима“ ООД бяха връчени почетна грамота и знак за изключителен принос.

Доклади изнесоха ръководителите на различните направления за своите научни и приложни достижения. Заместник директорът проф. Николай Витанов говори за „Механика на флуидите“, проф. Румяна Коцилкова запозна гостите с проекта H2020-MSCA-RISE-734164 Grafenе 3D и достиженията на неговите две фази (http://graphene3d.imbm.bas.bg/). Презентации направиха също доц. Детелина Игнатова – ръководител на направление „Мехатроника“, проф. Емил Маноах – „Механика на деформируемото твърдо тяло“, доц. Валерий Найденов – „Физико-химична механика“, д-р Надя Антонова – „Биомеханика“ и проф. Даниел Денчев – „Математическо моделиране и числени симулации“.

Присъстваха представители на Институт фон Карман – Белгия, проф. Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката, директори на институти, учени и гости.

На официална церемония бяха връчени грамоти за изключителен и съществен принос в областта на механиката на утвърдени учени от ИМех – БАН.


РЕКЛАМА:

***

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: