29 февруари

Слънчевата година е малко по-малко от 365 1/4 дни. Това означава, че като се добавя по един допълнителен ден всяка четвърта година, календарът изостава в сравнение със Слънцето. По тази причина през 1582 г. след Хр. Юлианският календар е изоставал с десет дни. Папа Григорий XIII решил да поправи това, като обявил 5 октомври 1582 г. за 15 октомври 1582 г., създавайки пълен хаос в насрочените срещи и поканите за приеми. Освен това той постановил, че от този ден нататък високосните години ще са тези, които се делят на 4, например 1992, като стотните години не са високосни, освен ако не се делят на 400, като 2000. Този нов календар, който използваме и днес, продължава мъничко да изостава и може би след няколко хиляди години ще трябва да се намеси някой друг папа. Грегорианският календар е приет през 1582 г. в католическите страни, през 1700 г. в Германия, през 1715 г. във Великобритания и през 1918 г. в Русия.

Европейска нощ на учените 2022 г.: