Търсене
Close this search box.

2,14 млрд. лева за развитие на иновации и ителигентна индустрия през следващите седем години

2,14 млрд. лева за развитие на иновации и ителигентна индустрия през следващите седем години

2,14 млрд. лева за развитие на иновации и ителигентна индустрия през следващите седем години

2,14 млрд. лева за развитие на иновации и ителигентна индустрия през следващите седем години


Направи дарение на училище!***

Чрез Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) ще бъдат инвестирани 2,14 млрд. лева в развитието на научните изследвания, научната инфраструктура, иновациите и интелигентната индустрия и в бързото навлизане на цифровите технологии в икономиката и в обществото. „За 2023 г. са планирани да бъдат обявени процедури за почти 520 млн. лева, от които 336 млн. лева са насочени директно към академичната общност, за да се подпомогне развитието на вече изградените Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност и утвърждаването им като водещи изследователски и иновационни комплекси.“ Това заяви директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към МИР Илияна Илиева при представянето на програмата пред академичната общност.

Със 150 млн. лв. по ПНИИДИТ ще бъде създадена национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове, в които според Илиева академичната общност също има сериозно участие. „Хъбовете са ключов компонент от иновационната екосистема и инфраструктура по региони, тъй като тяхната дейност е пряко насочена и е в помощ на малките и средни предприятия – гръбнакът на нашата икономика. Хъбовете ще действат като мултипликатор и ще подкрепят и развиват цифровия и иновационен капацитет на предприятията в ключови области като високопроизводителни изчисления, изкуствен интелект, киберсигурност и други“, каза Илиева. Ръководителят на сектор „ПНИИДИТ“ в ГД ЕФК Лора Йосифова представи детайлно основните цели и задачи, които си поставя ПНИИДИТ.

България трябва да развива икономика, базирана на знанието и иновациите. Само така ще се гарантира устойчиво икономическо развитие и ще се задържат младите хора в България. Затова по ПНИИДИТ са предвидени близо 890 млн. лв. за трансфер на технологии и дългосрочно сътрудничество между индустрията на академичния сектор До края на тази година се очаква да стартира схема за иновативни ваучери на стойност 50 млн. лв. „С нея Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност например ще могат да предоставят услуги на компаниите или да изпълняват конкретни задачи в някоя от сферите на Стратегията за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“, обясни Йосифова. Тя добави още, че от следващата година фирмите ще получат възможности и за по-големи стратегически партньорства за поне 5 г. В това време те ще могат например да разработват нови продукти и услуги съвместно с учените.

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

👩‍🏫 Новата Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ беше представена официално пред академичната общност в страната.
📍 Фокус в следващите седем години ще са развитието на научните изследвания, научната инфраструктура, иновациите и интелигентната индустрия и бързото навлизане на цифровите технологии в икономиката и в обществото.
📍 С 2,14 млрд. лв. ще бъдат стимулирани партньорствата между науката и бизнеса за създаване на иновативни решения, продукти и услуги.
👨‍🔬 За 2023 г. са планирани да бъдат обявени процедури за почти 520 млн. лева, от които 336 млн. лева са насочени директно към академичната общност, за да се подпомогне развитието на вече изградените Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност и утвърждаването им като водещи изследователски и иновационни комплекси.
👉 Със 150 млн. лв. по ПНИИДИТ ще бъде създадена национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове, в които академичната общност има сериозно участие. Те ще подкрепят цифровия и иновационен капацитет на предприятията в ключови области като високопроизводителни изчисления, изкуствен интелект, киберсигурност и др.
👉 По Програмата са предвидени близо 890 млн. лв. за трансфер на технологии и дългосрочно сътрудничество между индустрията на академичния сектор.
Източник: https://www.facebook.com/eufundsinbulgaria/posts/pfbid02L8bSqT9HUPntzAULys7RpfQfGkXzTUvHCaKKEWedwXoys1uKAJerXvnNrhbksfKZl

Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.