13-ти Национален конгрес по теоретична и приложна механика

Проф. Васил Кавърджиков на откриването
Проф. Васил Кавърджиков на откриването

От 6-ти до 10-ти септември 2017 г. в Института по механика при Българската академия на науките беше проведен 13-ти Национален конгрес по теоретична и приложна механика (13’NCTAM). Конгресът бе организиран от Националния комитет по теоретична и приложна механика и Института по механика при БАН. Това е значимо научно събитие, с участието на български и чуждестранни учени и инженери, което събра над 150 български и чуждестранни доказали се в своята област учени.

Чл. кор. проф. Стефан Радев
Чл. кор. проф. Стефан Радев

Съдействие оказаха още: Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Университетът по Архитектура, Строителство и Геодезия – София, Техническият университет – София, Техническият университет – Варна, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Лесотехнически университет – София, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” – София и Висшето строително училище „Любен Каравелов“ – София.

Конгресът беше открит с приветствени слова от чл.-кор. Стефан Радев и директора на Института по механика проф. Васил Кавърджиков.

Чл. кор. проф. Стефан Радев
Чл. кор. проф. Стефан Радев

Той продължава традициите на предходните дванадесет, да бъдат представени най-новите резултати във всички области на механиката. Провежда се на всеки четири години и тази година предостави възможност на около 100 български и над 40 чуждестранни учени от Европа, Азия и Америка да популяризират своите научни резултати, да обменят нови идеи, да обсъдят текущите си изследвания и да положат основи за бъдещо сътрудничество.

Бяха изнесени над 150 доклада в четири основни тематични направления: Обща механика, Механика на деформируемото твърдо тяло, Механика на флуидите, Биомеханика и седем мини-симпозиума.


РЕКЛАМА:

***

Около 35 млади учени, докторанти и пост-докторанти представиха също своите научни резултати.

В края на Конгреса бяха връчени няколко награди:

Наградата от конкурса за „Най- добър млад механик“ на Националния комитет по Теоретична и приложна механика (учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов) за 2017 г., която се присъди на гл. ас. д-р Явор Софронов.

Институтът по механика отличи също и младите учени Цветелина Иванова с награда финансирана от Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС) и Момчил Ненов, Велико Дончев, Татяна Симеонова за тяхното представяне на конгреса.

Голям интерес предизвика филмът на известния продуцент и режисьор Степан Поляков, който бе показан на партито организирано за добре дошли на 7 септември 2017 г. Той съдържа интересни факти от историята на България и имаше добър отзвук от страна на чуждестранните ни гости.

Те имаха възможност да се запознаят и с част от историческото и културното наследство на България, като някои от тях посетиха гр. Пловдив а други разгледаха част от забележителностите на гр. София.

През цялото време събитието бе съпътствано от изложба на картините на доц. д-р Бану Давун от Турция.

Институтът по механика изказва своите благодарности на спонсорите нa конгреса: Фонд „Научни изследвания“, Федерацията на научно техническите съюзи, AEЦ „Козлодуй“, „Спесима“ ООД, „Химически продукти“ ООД и фирма ProLab.


Европейска нощ на учените 2022 г.: