Едва 13% от Световния океан са непокътнати от човека

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
JONES ET AL., 2018, CURRENT BIOLOGY 28, 1–7 AUGUST 6, 2018 © 2018 ELSEVIER LTD., ADAPTED BY N. DESAI/SCIENCE
JONES ET AL., 2018, CURRENT BIOLOGY 28, 1–7 AUGUST 6, 2018 © 2018 ELSEVIER LTD., ADAPTED BY N. DESAI/SCIENCE

За първи път учените създадоха карта на непокътнатите от човека територии в Световния океан (на картата са отбелязани в синьо). Тези теротирии заемат само 13% от океана.

За да създадат картата, учените изследвали регионалните ефекти на 15 стресора, които имат човешки произход, върху екосистемите. Тези стресори включват замърсяването, риболова и търговското корабоплаване. Всички тези фактори понижават биоразнообразието и нарушават хранителните вериги и местообитанията.

Областите, които се оказали най-слабо засегнати от всички тези 15 стресора, съставят тези 13% или 54 млн кв. км. Съобщението е публикувано в Current Biology.

Тези относително девствени области са разположени главно в отдалечени региони на големи географски ширини – там, където не се извършва много риболов и корабоплаване. Такива области има и около бреговете на Нова Зеландия, Австралия и Чили, вероятно заради ниската плътност на населението там. Но бреговите линии на натоварените икономически зони на повечето страни (в червено на картата), както и районите в Атлантическия и Тихия океан с натоварен трафик, са тежко засегнати на човешката дейност.

Превод: Росица Ташкова


РЕКЛАМА:

***

Източник: Science