Търсене
Close this search box.

100 лица зад българската наука – 2021 г.

100 лица зад българската наука – 2021 г.

„100 лица зад българската наука” е проект на списание „Българска наука“, който цели да интервюира българи, които се занимават с наука както в България, така и в чужбина. Искаме да запознаем широката публика с лицата и съдбите, които стоят зад призванието да бъдеш учен. Вярваме, че това би дало позитивна нагласа в обществото към учените като личности и към науката – като начин на живот.

Този брой се реализира с подкрепата на проекта K-TRIO 5 (Европейска Нощ на учените 2021 г.)

размер на файла 20 MB

 

 

размер на файла 213 MB
ДИЗАЙН:
София Панчос

СЪДЪРЖАНИЕ:

проф. Христина Янчева 17
Д-р Калоян Златанов 28
Д-р Хелиана Дундерова 32
доц. д-р Тихомир Стефанов 36
д-р Божидар Стефанов 48
Проф. д-р Милен Георгиев 54
доц. д-р Теодора Николаева Болярова 60
Проф. д-р инж. Илия Железаров 65
Демонстрация на лаборатория МИНОЛаб в София Тех Парк 73
Проф. Миглена Темелкова 82
Проф. д-р Славчо Томов 87
Бъдещето е в квантовите технологии – Калоян Златанов 95
Проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“ 106
Мария Габриел, комисар по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж 109
Проф. Д-р Радостина Стоянова 123
Любка Тинчева, НМО – Габрово 128
Проф. дмн Петър Бойваленков 135
Светла Димитрова, директор на музей „Етър“ 139
Проф. Лучия Антонова-Василева, директор на Института за български език 145
Проф. Емилия Ченгелова, зам. директор на Института по философия и социология при БАН 152
Станислава Витанова, директор на Музеен комплекс – Берковица 159
Милан Миланов, директор на Регионален историческимузей – Перник 167
Дора Чаушева, директор на Национален музей „Васил Левски“ 172
Теодора Пейчинова, директор на Исторически музей- Батак 180
Борис Хаджийски, директор на Регионален исторически музей – Пазарджик 188
Военноморски музей 198
Ангел Янков, директор на Регионален етнографски музей – Пловдив 204
Елеонора Авджиева, Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян 209
Проф. Андреана Ефтимова 214
Евгения Найденова, директор на Исторически музей –
Оряхово 218
Христина Манова, директор на Исторически музей – Разлог223
Проф. Ана Пройкова 227
Пенка Ватова, директор на Института за литература 230
Доц. д-р Цветелина Валентинова 238
Доц. д-р Светослав Димов 242
Д-р Димитър Трендафилов 249
Доц. д-р Людмила Кабаиванова 253
Гл. ас. Илияна Йорданова 256
Д-р Веселина Узунова 259
Проф. Николай К. Витанов 266
Мария Деянова, директор на Исторически музей – Карлово 270
Д-р Джихан Менсеидов 280
Доц. д-р Асен Кожухаров, капитан първи ранг, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ 282
Интервю с доц. д-р Люба Митева от Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора 284
Интервю с проф. д-р Амелия Личева, Катедра „Теория на литературата“ – СУ 289
Интервю с проф. д-р Даниела Маркова от Педагогически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски” 292
Петаскейл суперкомпютърът в София Тех Парк 299
Интервю с доц. д-р Петко Недялков от Катедра Астрономия при Физически факултет на СУ 306
Интервю с доц. д-р Александра Иванова, Архитектурен факултет на ВСУ „Любен Каравелов“ 310
Интервю с доц. д-р Боян Торосов от ИФТТ – БАН 315
Интервю с доц. д-р Илиан Минков от Икономически университет – Варна 318
Интервю с Румен Гущерски от Лабораторията по Физика на високите енергии в ОИЯИ – Дубна 323
Интервю с доц. д-р Мартин Белов от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 327
Интервю с проф. Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии на СУ 332
Интервю с д-р доц. Габриела Кирякова от Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора 337
Интервю с д-р Тома Станкулов, главен асистент и научен секретар на ИЕЕС-БАН 341
Интервю с доц. д-р Мая Стоянова, заместник-декан на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ 348
Интервю с доц. Василка Пенчева от лабораторията по „Лазерна локация” на Института по електроника „Акад. Емил Джаков” към БАН 354
Интервю с Петър Дулов, научен сътрудник в „Обединен институт за ядрени изследвания“, Дубна – Руска Федерация 364
Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов за дейностите и възможностите на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна 370
Интервю с доц. д-р инж. Даниела Джонова-Атанасова, Институт по инженерна химия – БАН 376
Интервю с д-р Георги Джумайов 379
Интервю с доц. Светлана Георгиева, ръководител на Катедра „Фармацевтична химия“ в МУ – Варна 390
Интервю с доц. Иван Йорданов от Института по механика на БАН 395
Интервю с д-р доц Цветан Христов от Факултет по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски“ 398
Интервю с д-р Гаро Мардиросян, Институт за космически изследвания и технологии при БАН 403
Интервю с доц. д-р Екатерина Търпоманова от Факултет по славян-
ски филологии към СУ „Св. Климент Охридски“ 406
Интервю с проф. д-р Атанас Атанасов, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов 411
Интервю с доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 416
Гергана Христозова изследва български почви в ОИЯИ (Дубна, Русия) за определяне чистотата на въздуха в България 423
Интервю с Гергана Христозова, докторант, младши научен сътрудник в Обединен институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия 429
Интервю с доц. Ивайло Бакалов, от катедра „Корабни силови уредби“ на Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” 436
Интервю с проф. д-р Красимира Тодорова-Хайрабедян, Институт побиология и имунология на размножаването, БАН 442
Интервю с д-р Валя Василева, ръководител на лаборатория „Регулация на генната експресия“, БАН 450
Интервю с ас. Петър Топуров от Института за държавата и правото при БАН 456
Интервю с гл. ас. Стефан Колев от Института по Електроника към БАН 464
Интервю с проф. д-р Владислав Попов, зам.-ректор на Аграрен Университет – Пловдив 467
Интервю с д-р доц. Йоана Сиракова, Катедра по класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски“ 475
Интервю с гл. ас. д-р Андриана Спасова от Института за литература при Българската академия на науките 480
Интервю с доц. д-р Ива Досева, Институт за изследване на изкуствата към БАН 492
Интервю с проф. д-р Гергана Петкова, ръководител на Катедра Японистика, СУ „Св. Кл. Охридски“ 496
Интервю с проф. д-р Станислав Иванов – заместник-ректор по научноизследователска дейност на Висше училище по мениджмънт,Варна 506
Интервю с д-р Радослав Рашков от Физически факултет на СУ “Св Кл. Охридски” 513
Интервю с проф. д-р Сийка Чавдарова-Костова, Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“ 520
Интервю с проф. д-р Михаил Тодоров от Факултет по приложна математика и информатика, ТУ-София 527
За теоретичната физика в ОИЯИ (Дубна) от Христо Димов 530
Интервю с проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висше училище по телекомуникации и пощи 534
Науката трябва да има приоритетно и уважително място в едно общество 538
Интервю с проф. д-р Владимир Сълов, декан на факултет „Информатика“, Икономически университет – Варна 545
Интервю с проф. д-р Милена Димитрова Братоева, Факултет по класически и нови филологии към СУ „Св. Климент Охридски“ 549
Интервю с проф. д-р Лора Тасева, Институт за балканистика с Център по тракология при БАН 552
Интервю с д-р Виолета Йотова, ръководител на Катедрата по педиатрия към Факултета по медицина на МУ – Варна 556
Как се промени геополитическата ситуация в зоната на Черно море след руската анексия на Крим? 563
Интервю с д.ф.н. проф. Марияна Цибранска-Костова от Секцията за история на българския език, БАН 570
Интервю с д-р Росица Чобанова от Института за икономически изследвания при БАН 574
Интервю със Стефан Ставрев, редовен докторант към катедра „Софтуерни технологии“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ 585
Интервю с доц. д-р Милен Петров от катедра „Софтуерни технологии“ на Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Кл. Охридски“ 590
Интервю с проф. д-р Сергей Илиев, декан на ФМ на МУ-Плевен 596
Интервю с Дроздстой Стоянов, ръководител на Катедрата по психиатрия и медицинска психология в МУ-Пловдив 600
Интервю с ас. Здравка Пашова-Тасева от катедра „Пародонтология“ във Факултет по Дентална Медицина към МУ-София 609
Интервю с доц. д-р инж. Пенка Златева, Заместник декан по Учебна дейност на Корабостроителен факултет при ТУ-Варна 614
Интервю с проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС 620
Интервю с доц. д-р Денка Златева, Декан на Стопански факултет в Икономически университет – Варна 624
Интервю с гл. ас. Андреан Славчев от Юридически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ 628
Интервю с доц. Павлина Димитрова, Заместник-директор на Департамент по “Икономика и управление” във ВУАРР 638
Интервю с проф. д-р Люба Панайотова-Чалъкова от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ 643
Интервю с д-р Атанас Величков от отдел Ядрена спектроскопия и радиохимия на ОИЯИ – Дубна 646
Интервю с проф. Веселина Вълканова, Декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Кл. Охридски“ 652
Какво работи Лальо Ковачев в ОИЯИ (Дубна, Русия) 656

размер на файла 213 MB

 

Списание

сп. „Българска Наука“, брой 178 (с нов дизайн)

сп. „Българска Наука“, брой 178 (с нов дизайн) Златните залежи на България: Минало, настояще и бъдещ потенциал Сезонът на бурите градушките – Какво следва? „Органи-върху-чип“