10 поста на седмица във Фб за учени

Два поста на ден – 5 дни = 10 поста 🙂

Мисля, че това е достатъчно, за да не се изморите и да може да не спирате да го правите.

 

1 Пост (понеделник-петък)

Текстов пост, в който съобщавате каква научна работа ви чака тази седмица и защо тя е важна за вас.

Всеки следващ ден пишете какво се случва с вас, с вашата работа, дори и с научната ви общност. Дори да напишете проблемите, които имате и предложение как да се оправят – ще създаде повече реален ефект и внимание отколкото да се говорят тези неща из коридорите.

2. Пост (понеделник-петък)

Снимка (може и без пояснение, но е добре да напишете какво е на снимката) – на снимката може да има – лабораторна работа, машини, компютри, апаратура и/или част от апаратурата, книги, документи (без да се вижда конфиденциална информация), статии, научни списания и т.н. 

//Може да бъде и видео.//

 

Така всеки ден създавате съдържание, което е свързано с вас, с вашата работа и научна област. Така ще сте близо до обществото, ще създадете и постоянна връзка между хората и науката. 

Защо е важно?

Всеки ден 20 000 човека в България работят нещо свързано с науката, но дори те рядко комуникират помежду си и знаят своите колеги в други области какво правят. Не може да искаме обществото и политиците да са наясно с нуждите на учените, ако самите те не знаят помежду си какво се случва.

Погледнете го така – щом политиците по света, а и тук използват Facebook и Twitter, за да говорят със своите гласоподаватели, защо учените да не говорят с политиците и обществото по същия начин? Медиите не отразяват науката добре, но вие можете да промените това.

Представете си ако 10 човека от научната организация го правят това. На месец средно ще има 2000 различни поста. Повярвайте, това ще създаде внимание към вас, а това внимание ще генерира множество положителни реакции пряко засягащи научната общност.

 

Вижте и:

 

Как всеки институт и университет да пуска по 60 вида съдържание на ден