сп. „Българска Наука“ 9

Съдържание:
Българска история
-Богомилите част 2
-Българският език

Хронология
-на Египедските владетели

Физика
-Относителност

Астрономия
-История на астероидите. Потенциалната заплаха от тях и българският принос в изучаването им.


РЕКЛАМА:

***

География
-Аврора

Зоология
-Поглъщат ли гигантските змии хора?

Ботаника
-Семейство Липови
-Семейство Розоцветни

Личност
-Георг Хегел

BG-Science9.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.:

Космически науки

Четири планети с размерите на Земята са открити в орбита около най-близката звезда, подобна на Слънцето

  Ново проучване на международен екип от астрономи разкрива, че четири  планети с размерите на Земята се движат в орбита около най-близката звезда, подобна на

Списание

сп. “Българска Наука”, брой 156

Христо Г. Данов е един от най-дейните и ярки български просветители от епохата на Възраждането, които в онези времена е трябвало да създават и развиват