сп. „Българска Наука“ 15

 

Биохимия
Еволюция на биохимия част 3

Цитология
ЛИЗОЗОМИ (Lysosome)

Астрономия
КВАЗАРИ


РЕКЛАМА:

***

Ботаника
СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВИ – представители


Психология

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ
МОДЕЛИ

История
БЪЛГАРСКИТЕ ЦЪРКОВНИ СЪБОРИ ПРЕЗ ХІVв.
ВЪСТАНИЕТО НА АСЕН И ПЕТЪР

Личност
МИХАИЛ ВАСИЛЕВИЧ ЛОМОНОСОВ

bgnauka_15.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.: