сп. “Българска Наука” 121

Абонаментът за списанието помага за развитието на целия проект, като получавате в рамките на една година над 11 броя и достъп до уникално съдържание, което е достъпно само за тези от вас, които са се абонирали: научете повече тук.  ВЗЕМИ БРОЯ ОТ ТУК->

 

Автори в този брой:

Гинка Николова
доц. Б. Стамболийска
доц. Евелина Велчева
доц. Марин Рогожеров
доц. Деница Панталеева
Проф. д-р Маргарита Попова
Асистент Христина Лазарова
Д-р Ивалина Трендафилова
Гл. ас. Неда Анастасова
Валентин Георгиев, 19г.
Мария Кръстева
Росица Руменова Рогова
Красимир Григоров
Калоян Димов
Емануил Хранов
Мартина Георгиева – 11 клас
Светла Иванова Любенова
Анита Атанасова Стоянова

ДИЗАЙН:
Петър Теодосиев

КОРИЦА: stockunlimited.com

 

 

Наука

Конкурси свързани с Нощта на учените 2019 г. – 8 стр.
[ВИДЕО] „Седмица на бенефициентите на ФНИ“ 2019 г. – 12 стр.
Интервю с Мартин Недялков, Факултет по химия и фармация, СУ “Св. Климент Охридски” – 13 стр.
Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в Института по Органична Химия с Център по Фитохимия –
БАН – 16 стр.
Устойчив подход към решаване на екологични проблеми, свързани с получаването на горива и ценни
химикали за индустрията – 22 стр.
Интервю с Неда Анастасова, удостоена с наградата за изявен млад учен в областта на органичната
химия – 27 стр.
Проф. Петър Недков за създаването на иновативни препарати за лечение на хронични рани – 32 стр.

Биология
ГМО – безПОЧВЕНият страх – 38 стр.
Болестта: грешка в системата или форма на адаптация? – 42 стр.
Роля и значение на правото на ЕС при защита на правата на пациентите с онкологични заболявания в
България – 52 стр.

История
Вестникарските умения на Апостола – 60 стр.
Магията на Апостола е жива и днес – 63 стр.
Троен грош на Сигизмунд III Ваза от с. Софрониево – 66 стр.
Нека ви разкажа за полковник Неделчо Георгиев Стаматов – 68 стр.

Физика
Снежинката – физика или природен шедьовър? 74 стр.

Хуманитаристика
Теоретични основи на мотивацията на персонала – 84 стр.
Теоретични основи на организационно-управленска структура – същност и съдържание – 90 стр.

 

ВЗЕМИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ!

Космически науки

Изображението на черната дупка потвърждава представянето на невъобразимото

Дълго мечтаните все още невиждани, невидими звезди заинтригуваха учените и обществеността. Черните дупки улавят всичко, което срещат. От субатомни частици до звезди, твърди тела, газове,

Биология

Човешките яйцеклетки имат „режим на готовност“, който им позволява да оцелеят десетилетия

Човешките овоцити могат да останат жизнеспособни до 50 години – новооткритият метаболитен път е ключът към това дълголетие.   Човешките яйцеклетки са проектирани да оцеляват