Български учени търсят нови подходи в лечението на социално значими заболявания

Видео версия на нашия подкаст

Интересно ти е да изглеждаш нашата видео версия на Наука.БГ подкаст? Можеш да го направиш чрез видео плейъра по-долу.

Учени от 7 института от БАН и 5 висши училища разработват нови методологии за приложението на природни продукти от растителен и животински произход от България за подпомагане на терапията на някои инфекциозни, злокачествени и невродегенеративни заболявания. Научното сътрудничество е в рамките на първата по рода си национална научна програма за биомедицински изследвания в България „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“.

Програмата е финансирана от Министерството на образованието и науката и обхваща мащабни фундаментални и приложни научни изследвания. Общият бюджет на програмата е 5  900 000 лв., а срокът за изпълнението ѝ е до 2021 г.

Персонализираната медицина цели поставяне на пациента и нуждите на уникалния му организъм в центъра на лечението. Това предполага своеобразна революция във фармацията от гледна точка на днешните ѝ постижения. При лечение е необходимо в основата да се постави познанието за всеки отделен човек и неговото заболяване при определяне на компонентите на лечението му.

Повечето от най-тежките социално значими съвременни заболявания са свързани със злокачествени образувания, микробни и вирусни инфекции, както и невродегенеративни заболявания, засягащи милиони хора по света. Въпреки добрата ефективност на конвенциалните противоракови лекарства, те показват ниска селективност (засягат и бързоделящите се нормални клетки), което води до тежки странични ефекти.

В терапията на инфекциозните заболявания се използват ограничен брой лекарствени средства за системно приложение. Основен проблем при тези средства е появата на щамове, които са резистентни към един или повече от използваните медикаменти. Лечението на имунокомпроментирани пациенти, които са много по-често засегнати от (мулти)-резистентни вирусни и микробиални щамове, е значително по-трудно, по-продължително и значително по-скъпо. То е съпроводено с временна или трайна нетрудоспособност, а не рядко и с летален изход. Това налага необходимостта от разработването на алтернативни по-малко токсични средства, които да подпомогнат борбата с тези заболявания.


РЕКЛАМА:

***

От изключителен интерес са проучванията върху биологичните ефекти на природни съединения с превантивен или терапевтичен потенциал към туморни образувания и вирусни, бактериални, гъбични и различни паразитни инфекции, както и при невродегенеративни заболявания.

Природата предлага неизчерпаем набор от биологично активни съединения, които са по-слабо токсични от синтетичните, като се понасят по-добре от човешкия организъм. Тоталните екстракти, изолирани от растения и безгръбначни животни, поради съдържанието на повече от едно активно вещество, наподобяват комбинирана терапия с няколко синтетични компонента, което е и един от основните подходи за преодоляване на множествената лекарствена резистентност. В редица случаи такъв подход е с предимства както по отношение на особеностите на причинителите, така и по отношение на специфичността на отделния пациент.

България се отличава с уникалните си климатични и екологични предимства, като предлага удивително разнообразие от растителни и животински видове – източници на биологично-активни субстанции с потенциална приложимост като високоактивни хранителни добавки и козметични средства.

Развитието на протеомиката, метаболомиката и биоинформатиката в днешни дни води до възможности за практическо използване на натрупаната информация. Това прави възможно изучаването на продукти от природни суровини като потенциален обект за прилагане в персонализираната медицина и профилактика. За да се постигнат резултати в тази сфера, ще е необходим насочен анализ на нови и съществуващи данни в световен мащаб, както и мултидисциплинарен екип с широк спектър на експертиза. Целта е да се разкрие и реализира фармакологичния потенциал на тези нискотоксични иновативни средства и форми на приложение до етап, позволяващ персонализираното им приложение за един по-здравословен и по-пълноценен като качество и продължителност начин на живот.

На 26.03. в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев участниците по програмата БиоАктивМед представиха публично основните насоки в бъдещата си работа.

Очакванията след нейното реализиране са свързани с разработване на нови подходи в лечението на социално значими заболявания и намаляване на разходите за тяхното лечение.

Екстракти от природни източници (например, билки и слуз от градински охлюви) ще се използват при получаването на биоактивни нискотоксични средства. След анализ на антиинфекциозния потенциал на тези продукти, те ще се прилагат на in vitro системи. Учените търсят алтернативни подходи при лечението на раковите заболявания и мултирезистентните инфекции, които са и най-смъртоносни. Основната цел е да се противодейства на резистентността към най-често прилаганите лекарствени препарати и антибиотици. Получените до момента резултати за антимикробния и антитуморен ефект на биоактивните вещества са впечатляващи.

Новополучените биоактивни вещества се изследват и за тяхното въздействие при лечението на невродегенеративни заболявания като Алцхаймер и Паркинсон. Първите резултати при използването на екстракт от охлюви за лечение на болестта на Паркинсон и Алцхаймер ще бъдат докладвани на световен конгрес на невробиолозите, който ще се проведе през лятото в Барселона.

Първоначалните in vitro експерименти доказват силна антитуморна активност на екстракта от коноп. Предстои да се установи с помощта на съвременни техники и методи механизмът на действие на този природен продукт, който успява да убие прицелно сам раковите клетки.

Получените в резултат на научни изследвания биологично активни средства по програмата ще бъдат тествани за бактериална резистентност. Резултатите ще се използват за разработването на антимикробни препарати с предварително зададени лечебни свойства. Ще се анализира въздействието им върху човешкия организъм и терапията с други лекарствени препарати.


Европейска нощ на учените 2022 г.:

Наука.БГ подкаст

Последно от Наука.БГ

Изследователите установяват генетични вариации, които могат да повлияят на хода на COVID-19

  Изследователи от Центъра за индивидуализирана медицина на Mayo Clinic са открили ключови човешки геномни сигнатури, които биха могли да помогнат да се обясни защо COVID-19 протича тежко при някои

Изследователите установяват как клетките се движат по-бързо през слузта, отколкото през кръвта

Специализираното движение на клетките може да обясни развитието на рака и кистозната фиброза   Изследователи от Университета в Торонто, Университета Джон Хопкинс и Университета Вандербилт са открили, че някои клетки

Дивата природа може би е поставена пред много по-голям риск отколкото сме смятали

  Ново изследване, публикувано в четвъртък в списанието Communications Biology, подсказва, че дивата природа на Земята е изправена пред значително по-голям риск и ще има много повече проблеми в бъдеще