Общи сведения за принтерите

Принтерът или още устройство за дълготраен изход, е средство за изобразяване на текст, изображение и графика върху дълготраен носител (хартия, фолио и други). Принтерите представляват периферни устройства, които се свързват посредством интерфейс към носителя на данни, от който ще се принтира. Най-често се принтира от компютър, но много от съвременните принтери могат директно да принтират … Продължете с четенето на Общи сведения за принтерите