30 септември 2022 година

30 септември

софия, пловдив, стара загора, бургас, русе и др.

събития, които си заслужават

цялата програма вижте по-долу

Стара Загора

откриване и програма

София

Цялата програма

програма

събития | щандове | изложби

ВИДЕА, КНИЖКИ И ДР.

ГЛЕДАЙТЕ И ЧЕТЕТЕ БЕЗПЛАТНО

Пловдив

вижте цялата програма и си харесайте събитие

БГ Наука + Купи Наука

Ще може да си вземете нещо от kupinauka.com

Пускане на видеото

чуй повече във видеото

Проектът “Изследователи в триъгълника на знанието” (K-TRIO) се стреми основно да приближи учените и тяхната работа до широката общественост и по този начин да се увеличи осведомеността на хората за научните дейности и постижения, както и ефектът им върху ежедневния живот.

БРОЙ ЗА УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ

15 СТАТИИ В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

бЕЗПЛАТЕН БРОЙ

СП. БЪЛГАРСКА НАУКА - БРОЙ СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

НАУКА ЗА ДЕЦА

10 статии за наука пригодени за деца

събития

30 септември

Всички събития са със свободен достъп и са подходящи за ученици от всички класове, техните родители и всеки с интерес към науката.

Бъдете част от нощта на учените 2022 г.

Интересни събития за цялото семейство.

30.09.2022

ПАРТНЬОРИ

Проект 101061564 – K-TRIO – HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01,
финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска Кюри“
по програма „Хоризонт Европа“

© европейска Нощ на Учените 2022 година