- Advertisement -

Звезданът след дъжд е като захарно петле, Lotus corniculatus