Звезданът след дъжд е като захарно петле, Lotus corniculatus

Звезданът след дъжд е като захарно петле, Lotus corniculatus

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 40, септември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Не успях да открия някакво пояс- нение, но може би тази снимка показва, защо малкото, слънчево на цвят растение, е познато у нас под името звездан: полянките, където то расте свободно, приличат на небе, покрито с много звезди. Обикновеният звездан (Lotus corniculatus) е многогодишно тревисто растение от семейство Бобови (Fabaceae). На руски език името на растението е „рогат лядвенец”. „Лядвенец” идва от старославянската дума „лядвия”, която означава бъбрек. Наречен е „рогат”, вероятно защото неразцъфналите единични цветчета на съцветието имат формата на рога.

 

Ключови думи:  

Звезданът, захарно петле, Lotus corniculatus