Знакова конференция на тема „Финансовите инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“

„Иновативна седмица на предприемачеството – Финансови инструменти за стимулиране на научните изследвания и иновациите“ ще се проведе в „София тех парк на 14 юни 2018 г.

 

Конференцията с ще събере частни инвестиционни компании, центрове за корпоративни иновации, национални и регионални промоционални банки, както и други заинтересовани групи като обществени изследователски организации и университети. Ще бъдат представени проекти на технологични стартиращи и разширяващи се иновативни компании.

 


РЕКЛАМА:

***

За „Иновативна седмица на предприемачеството“ в София са потвърдили участието си Карлoш Моедаш, еврокомисар за наука, изследвания и иновации; Жан-Ерик Паке, генерален директор на Дирекцията за изследвания и иновации на Европейската комисия; Вазил Худак, заместник-председател  на Европейската инвестиционна банка; Роджър Хавенит, заместник-изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд; Жан-Давид Мало, директор за отворени иновации и отворена наука на Европейската комисия и Херман Хаузер, председател на Независимата група за създаване на Европейски съвет по иновации.

Конференцията е отворена за представители на политически и финансови институции , представители на научни организации, занимаващи се с изследвания и иновации, както и за представители на бизнес средите, интересуващи се от европейските финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите.

Събитието е инициатива на Европейската комисия  от програма „Хоризонт 2020“ за периода 2018-2020 г. и се провежда със съдействието на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. То целѝ  да подобри достъпа до финансиране за научни изследвания и иновации.

Като част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, конференцията у нас се организира от Министерството на образованието и науката и ще представи европейските политики за насърчаване и подкрепа на най-ярките новаторски идеи до превръщането им в печеливш бизнес на световно ниво с помощта на съществуващите финансови инструменти.

За седем години (2014-2020) и с бюджет от 77 млрд. евро, Хоризонт 2020 е най-голямата програма за финансиране на научни изследвания и иновации в ЕС. Тя се изпълнява чрез работни програми, една от които е тази за периода 2018-2020 г. Преди месец Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд започнаха и и Програма за паневропейски фондове за рисков капитал VentureEU в размер на 2,1 милиарда евро за стимулиране на инвестициите в иновативни проекти на стартиращи компании в цяла Европа. Тези стъпки показват виждането на ЕС, че подкрепата за иновациите е гаранция за конкурентоспособността и устойчивия растеж на Стария континент.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: