Значение на българските фолклорни мотиви, като част от културното ни наследство. История на българските фолклорни мотиви

Значение на българските фолклорни мотиви, като част от културното ни наследство. История на българските фолклорни мотиви

Автор:

Петя Илиева

 

Списание „Българска наука“

брой 106, февруари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

„Културно-историческото наследство e памет за рода и произхода.”

За историята на българските мотиви ще започна с цитат на Иван Коев от книгата му „Българска везбена орнаментика“, издание на Българска академия на науките, 1951 г.: „Още в първобитно-общинния строй, почти едновременно с възникването на една от най старите техники – преденето и тъкането – добива и широко разпространение и украсата на дрехите с везмо: символичните образи от татуираната кожа у всички раси преминават и в дрехите. Народното везбено изкуство, подобно на словесното, борави с нагледни образи-орнаменти, свързани непосредствено с материалната дейност у народа, с неговата битова култура, която въплътена в символи, приема материален, зрително-осезаем вид чрез везбените образи.“ Повече от недвусмислено авторът посочва произхода на везбата и засяга друга нейна характеристика: „комуникационния характер – хроника“, като своеобразна писменост, боравеща със символна образност.

 

Ключови думи:

България, фолклорм културно наследство

 

READ ARTICLE