Змиорката – един изплъзващ се мистериозен вид

Змиорката – един изплъзващ се мистериозен вид

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р . Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 69, юли 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Змиорките от род Anguilla, освен че имат специфични външни белези, са по- известни с дългите хиляди километри пътешествия, които извършват, за да се размножат. Не само с дългата миграция е изненадващ този вид, а и с това, че сменя изцяло местообитанието си от солени морски води в сладководни речни и обратно, което пък е свързано с метаморфоза на вида. Защо е необходимо такова дълго пътешествие, кое определя кога и къде вида да отиде, кое определя неговата физическа промяна? Това са въпроси, които и до днешен ден остават отворени, видът се изплъзва на учените и все още се счита за мистериозен.

 

Ключови думи:  

змиорка