Змейова сватба – по следите на един мотив в българския литературен модернизъм