Зимата е хубава, когато има сняг

Зимата е хубава, когато има сняг

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 44, януари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Това е азбучна истина, но са необходими и още някои предпоставки, за да станат зимните снимки хубави. В града те са ефектни, ако са правени на пързалката. Между блоковете и по булевардите през зимата няма кой знай какво толкова да се фотографира. Отиваме, значи, в градската градина или в парка. Вчера в София валя много сняг и затрупа алеите и дърветата. Всичко е бяло, както е класическото описание на тази ситуация. Не се виждат изпочупените дървени седалки на пейките. Кошчетата за боклук също са затрупани, барабар с отпадъците в тях.

 

Ключови думи:  

Зимата е хубава,  сняг