Зилотите на Света гора

Зилотите на Света гора

 

Автор:

Алексей Стамболов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 71, октомври 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Във византийския гръцки език терминът се среща със своето религиозно значение, като още в Новия Завет (Рим. 10:2: „ревност имат, ала не по разум”) възприема и отрицателната си окраска, валидна и до днес. В историята на Византия още от 9 в. е позната т. нар. партия на зилотите. Те са поборници за независима от държавната власт Църква, подценяват образованието и показват фанатична привързаност към църковните традиции. Като имат на своя страна по-голямата част от монашеството, оказват чувствително влияние върху народа. По отношение на Запада зилотите са противници на унията. Изказано е мнение (от А. Василиев), че тази религиозна партия е реорганизирана през 14 в. и започва да се меси и в политическия живот, като показва реформаторски уклони и като се ползва с подкрепата на народа, поради тогавашните обществени безредици .

 

 

Ключови думи:  

Зилотите на Света гора