Здравната култура като елемент от здравната сигурност и националната сигурност