Завзети ли са българските земи окончателно от oсманците през 1396 година?

Завзети ли са българските земи окончателно от oсманците през 1396 година?

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 25, март 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Общоприето е, че краят на Второ Българско Царство идва през 1396 година когато турците нахлуват във Видин и пленяват цар Иван Срацимир. Това събитие е предшествано от превземането на Търново, столицата на Търновското царство, на 17 юли 1393 год. и окончателното падане на царството със смъртта на Иван Шишман и превземане- то на последната крепост, Никопол, през 1395 год. Последователното превземане на Бълга- рия (1388, 1393, 1395, 1396…) и изникването на нови извори, неизвестни до преди 50 години, подлагат под съмнения дали всъщност 1396 година е последната година от османското превземане на България – всички ли български земи губят свободата си и независимостта си?

 

Ключови думи:  

 българските земи, окончателно завзети,  oсманци,  1396 година