Затлъстяването – от древността до наши дни

Затлъстяването – от древността до наши дни

 

Автори:

Гергана Петрова

Чайка Петрова

Димитър Господинов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 94, януари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В наши дни глобализацията и съвременният начин на живот извеждат на преден план проблеми, с които човечеството не се е сблъсквало до този момент и в такъв мащаб. Редица от сърдечно-съдовите и метаболитни усложнения, последица от затлъстяването, са водещи причини за смъртността в световен мащаб и са се превърнали в основно предизвикателство пред общественото здравеопазване.

През различните епохи идеята за наднорменото тегло и затлъстяването преминава през формирането на различни концепции: от схващането за защитен механизъм, през символиката на плодовитостта и благосъстоянието, иронизирането и стигматизацията, до понятието „болестно състояние“ и неговите негативни последици върху здравето на човека.

Историческият преглед, от древността до наши дни, би подпомогнал осмислянето и оценяването на причините за все по-ранното начало на затлъстяването днес (още в детска възраст), улесняващи разработването на диагностичен алгоритъм за ранна превенция на късните сърдечно-съдови и метаболитни усложнения, както и прогнозирането на неговото развитие в бъдеще.

 

 

Ключови думи:  

Затлъстяване, Детско затлъстяване, Глобализация, История, Бъдещи тенденции