Заслугите на Възрожденската фамилия Хаджитошеви

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Красимир Григоров, зав. отдел „Възраждане“, РИМ – Враца

Огромна чест за всеки народ е да притежава такава родолюбива фамилия като тази на Димитраки Хаджитошев, оставила трайно културно-историческо наследство не само на Враца, но и на България. Неговото лично участие в борбите за църковна самостоятелност и цялата му активна деятелност за национална просвета и собствена идентичност го идентифицират като първия българин от такъв мащаб, който максимално се влага в политическата ниша между постепенно разпадащата се османско военнопленническа система и поробените си събратя, опитвайки се максимално да облекчи техния хал заради турския произвол и мракобесни данъчни повинности. Той се е ползвал с изключителното благоволение на отделните валии в северозападния вилает на тогавашна България, нещо повече името на рода му е почитано и от султана. Когато произнасяли името на достопочтената от всички фамилия, побратимените му сънародници изпитвали уважение и надежда за едни по-светли дни, които истински вярвали, че ще настъпят веднага щом изгонят „поганците“. Призвана от същата тази мрачна действителност да бъде водеща в националните процеси на църковно-просветно и политическо пробуждане, фамилията Хаджитошеви излъчва от корените си много напредничави и светли личности, всеки от които има важен принос в народните борби за Освобождението на България. Сериозните темели поставя най-напред Хаджи Тошо Ценов, бащата на Димитраки, възпитал в дух на любов към Отечеството многобройната си челяд. Особено ползотворно влияние върху него и неговите синове пък оказал, не кой да е, а Софроний Врачански, когото врачани с много патриотични чувства и нескрита страст поканили за епископ. Идването му във Враца като пръв български епископ подтикнало врачани към…

 

Цялата статия е публикувана в брой 113 на сп. Българска наука: тук!

Абонирайте се за списанието тук!

 


РЕКЛАМА:

***