Защо русенци не познават културната история на собствения си град

Защо русенци не познават културната история на собствения си град

Автор:

Венцеслав Вутов

 

Списание „Българска наука“

брой 108, юни 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

За солидарност и конфликт между поколенията се е говорило достатъчно и е изписано огромно количество материал, за солидарността и конфликта между поколенията в България са направени само ограничен брой изследвания от определени учени, но има един проблем, по който почти нищо не е писано, защото е потиснат и скрит. Това е въпросът за приемствеността между поколенията и съответно за комуникацията между тях. Защото ако няма едно нормално общуване, при което посланията не само да бъдат кодирани от едното поколение, но и да могат да бъдат разкодирани от другото, то тогава няма да се осъществи процесът на предаване. Липсата на взаимност в общуването води до отсъствие на приемственост. А като няма приемственост, е излишно да се обсъждат въпросите за солидарността и диалектическото разбиране за конфликта като възможност за развитие. Затова ще бъдат поставени и разгледани (в известна степен) проблемите за “информационното затлачване” и “приемствеността на незнание” между поколенията сред определен брой респонденти в условията на един български град.

 

Ключови думи:

Русе, култура, история

 

READ ARTICLE