- Advertisement -

Защо едни от първите ръкописни български истории са създадени от монаси? (пр. Паисий Хилендарски, Спиридон Габровски)