Защо едни от първите ръкописни български истории са създадени от монаси? (пр. Паисий Хилендарски, Спиридон Габровски)

Защо едни от първите ръкописни български истории са създадени от монаси? (пр. Паисий Хилендарски, Спиридон Габровски)

 

Автор:

Магдалена Джунова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 83, ноември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В разработката си ще разгледам причините, които са довели до написването на първите български ръкописни истории от монаси. Българите губят най-ценното си притежание – своята политическа самостоятелност, изразена в държавните им граници на картата на Средновековна Европа. С това се променя целият им бит и космос, но свързващото звено между миналото и бъдещето е вярата и Църквата. Силната религиозност е характерна за тези векове, но на българска територия има по-различна функция – съхраняване на българските обичаи, нрави и традиции, силната връзка между индивидите на общностно ниво и сплотяването им в едно цяло, сливането с народния живот и ръководната роля като антипод на всичко османско и чуждо.

 

Ключови думи:  

история, Паисий Хилендарски, ръкописи