Заселването на Европа в човешката предистория – новата парадигма

Заселването на Европа в човешката предистория – новата парадигма

 

Автор:

Светослав Стамов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 73, декември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Напредъкът на популационната генетика революционализира разбирането на антрополозите за човешката предистория. Смяната на парадигмата започна със сенквенсирането на неандерталския геном от екипите на Паабо и Райх през 2010-та година, когато се установи, че между 1и 4% от геномите на съвременните евразийци са наследство от предишните обитатели на Евразия – неандерталците, поради което моделът на човешкото заселване на света, известен като „Извън Африка“, се нуждае от съществена корекция – Хомо Сапиенс не е заместил съществуващите извън Африка архаични човешки видове, а се е слял с тях.

 

 

Ключови думи:  

Заселването на Европа,  човешката предистория, новата парадигма