Заплахи към уеб приложения – DoS атака

Заплахи към уеб приложения – DoS атака

Автор:

Цветелина Николова

 

Списание „Българска наука“

брой 106, февруари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

С увеличаване броя и използването на уеб приложения, респективно се развиват и атаките насочени към тях. Докато преди неправомерните действия са били по-скоро с цел самодоказване и любопитство, то днес злоупотребите са по-често с цел материални облаги. Лицата, позволяващи си подобни действия спадат към групата „черни шапки“ (компютърен престъпник, който прониква незаконно в компютри и системи) и действията им подлежат на наказание. Законите свързани с кибер-сигурността продължават да се допълват и по този начин да обхващат все повече случаи на посегателство към онлайн информацията.

 

Ключови думи:

заплахи към уеб приложения, DoS атака

 

READ ARTICLE