Загубата на големите хищници причинява колапс на екосистемите

Загубата на големите хищници причинява колапс на екосистемите

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 24, декември 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Катастрофалното намаляване в световен мащаб на броя на големите хищници като вълци, пуми, лъвове и акули води до увеличаване на броя на по-малките „мезохищници“, които причиняват големи икономически и екологични щети, е извод направен в ново изследване.

 

Ключови думи:  

Загуба, големите хищници,  колапс на екосистемите