За пръв път е заснет прилепа призрак чети

 

Екип от BBC за пръв път успя да заснеме в природата прилепа призрак.

Прилепът призрак (Macroderma gigas) е ендемит за Австралия и е единственият месояден прилеп на този континент. Наречен е така, защото мембраната на крилата му е изключително тънка и прозира, което при полет в нощта му придава образа на призрак.

Храни се главно с насекоми, но в менюто му намират място и жаби, гущери, а и други по-дребни прилепи.

 


РЕКЛАМА:

***

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: