WASP-3c: първата екзопланета, открита с телескопите на Националната Астрономическа Обсерватория Рожен

WASP-3c: първата екзопланета, открита с телескопите на Националната Астрономическа Обсерватория Рожен

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 32, декември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Международен екип астрономи от България, Германия, и Полша откри екзотична извън-слънчева планета. За целта бе използван напълно нов метод: регистриране на промяна в момента на транзита (TTV, Transit Timing Variation). Използваната техника на търсене е достатъчно чувствителна за да регистрира планети, малки колкото Земята, обикалящи около други звезди. Благодарение на тази висока чувствителност бе регистрирана промяна в момента на транзита на екзопланетата WASP-3b, отдалечена на 700 светлинни години от Слънцето в посока към съзвездието Лира.

 

Ключови думи:  

WASP-3c, първата екзопланета, открита с телескопите на Националната Астрономическа Обсерватория Рожен