- Advertisement -

Вятърът а не водата са формирали дюната на Марс, предполага нов анализ